YÖNETİM KURULU

Kurucu Yönetim Kurulu
Prof.Dr.Kriton Curi                       BÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü


Prof. Dr. Fahir Borak                   BÜ, Kimya Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. İlhan Or                          BÜ, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ekrem Ekinci                İTÜ, Kimya Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Olcay Tünay                  İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Gülerman Sürücü        ODTÜ; Çevre Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Günay Kocasoy            BÜ, Kimya Mühendisliği Bölümü
Dr. Mehmet Borat                         İTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yönetim Kurulu (2012 - )


Prof.Dr.Günay Kocasoy               Boğaziçi Üniversitesi, Başkan
Doç. Dr.Ertan Durmuşoğlu         Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr.Ayşe Filibeli                     Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr.Dilek Sanin                      ODTÜ
Prof.Dr.Bülent Topkaya               Akdeniz Üniversitesi
Doç.Dr.Müfide Banar                   Anadolu Üniversitesi
Dr. Caner Zanbak                         Kimya Sanayicileri Derneği

 

Yönetim Kurulu (2014 - )

Prof. Dr. Günay Kocasoy           Boğaziçi Üniversitesi, Başkan

Prof. Dr. Nuri Azbar                    Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray Balkıs                 İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr.Ayşe Filibeli                  Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek Sanin                  ODTÜ

Prof. Dr. Bülent Topkaya           Akdeniz Üniversitesi

Dr. B. Aylin Alagöz                     Boğaziçi Üniversitesi