ÜYELİK İÇ TÜZÜĞÜ

Katı atık kirlenmesi araştırma ve denetimi konusunun tamamı ile çevre bilimleri ve çevre teknolojisinde ilgili bütün alanları kapsayan faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlar, Katı Atık kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi’ ne (KAKAD) üye olabilirler.

 
 

A. Milli Komiteye Üyelik Aşağıdaki Şekillerde Olabilir;

  1. ÜYE; Aday üyelikte bir yılını tamamlayan kişiler müracaatları ve KAKAD yönetim kurulu kararı ile üye olabilirler. Üyeler KAKAD’ ın her türlü bilimsel ve teknolojik faaliyetlerine katılımda bulunabilirler, yönetim için aday gösterme, seçme ve seçilme hak ve sorumluluklarına sahiptirler, Milli Komitenin sağlayacağı diğer kolaylıklardan yararlanabilirler.
  1. ADAY ÜYE ; Yukarıda belirtilen alanlarda öğretim ve araştırma kurumlarında bilfiil çalışanlardan bilimsel ve teknolojik nitelikte araştırma ve yayınları olanlardan T.C. vatandaşı gerçek kişiler, iki üye tarafından teklif edilmeleri tarafından ve yönetim kurulu kararı ile aday olabilirler. Aday üyeler KAKAD’ ın her türlü bilimsel ve teknolojik faaliyetine katılımda bulunabilirler. Genel Kurula dinleyici olarak katılabilir ve Milli Komitenin sağlayacağı diğer kolaylıklardan yararlanabilirler. Aday üyeler bir yıl sonunda faaliyetlerinin KAKAD yönetmeliği esasları uyarınca tatminkar bulunması halinde üyeliğe kabul edilirler.
  1. ŞEREF ÜYESİ; Yukarıda belirtilen alanlarda Türkiye’ de konunun tanıtılması, geliştirilmesi ve uygulanmasında emeği geçmiş kişilere, iki yönetim kurulu üyesinin yazılı önerisi ve yönetim kurulunun üyelerinin tam sayısının 2/3 çoğunlukla alacağı karar ileŞeref Üyeliği verilebilir. Şeref üyeleri aidat ödememekle birlikte, üyelerin yetki ve sorumluluklarına sahiptirler.
  1. ASSOSİYE ÜYE ; Yukarıda belirtilen alanlarda öğretim ve araştırma kurumlarında bilfiil çalışanlardan T.C. vatandaşı gerçek kişiler, iki üye tarafından teklif edilmeleri ve yönetim kurulu kararı ile Assosiye üye olabilirler. Assosiye üyeler, aday üyelerin yetki ve sorumluluklarına sahiptirler.
  1. ÖĞRENCİ ÜYE; Yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim yapmakta olan T.C. vatandaşı gerçek kişiler iki üye tarafından teklif edilmeleri ve yönetim kurulu kararı ile öğrenci üye olabilirler. Öğrenci üyeler KAKAD’ ın her türlü bilimsel ve teknolojik faaliyetine katılımda bulunabilirler ve Milli Komitenin sağlayacağı diğer kolaylıklardan yararlanabilirler.
  1. ÜYE ARAŞTIRMA KURULUŞU; Yukarıda belirtilen alanlarda araştırma ve uygulama ile ilgili kamu kuruluşları (Bakanlıklar, Çevre Genel Müdürlüğü, DPT, DSİ, İller Bankası, TAEK, TÜBİTAK, TSEK, vb.) müracaatları ve yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler. Bu kuruluşlar Milli Komitede seçecekleri birer üye ile temsil edilecek. Temsilci üyenin açık kimliği üye araştırma kuruluşu tarafından yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirilir. Temsilci üye, üye yetki ve sorumluluklarına sahiptir.
  1. ÜYE KURULUŞ; Yukarıda belirtilen alanlarda araştırma ve uygulama ile ilgili diğer kamu ve özel kuruluşlar iki üye tarafından teklif edilmeleri ve yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler. Bu kuruluşlar Milli Komitede seçecekleri birer üye ile temsil edilirler. Temsilci üyenin açık kimliği üye kuruluş tarafından yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirilir. Üye kuruluş temsilci üyesi yoluyla KADAK’ ın her türlü bilimsel ve teknolojik faaliyetine katılımda bulunabilir, Milli Komitenin sağlayacağı diğer kolaylıklardan yararlanabilir. Temsilci üye Genel Kurul’ a dinleyici olarak katılabilir.
     
 

B. Üyelikten Ayrılma ;

Herhangi bir statüde bulunan üyenin üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirilmesi halinde üyelik durumu kalkar.
 
 

C. Üyelikten Çıkarılma ;

Arka arkaya iki yıl üyelik aidatını ödemeyen veya çalışma içtüzüğüne uymayan üye veya kuruluş, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
 
 

D.Aidatlar ;

Gerçek kişi ve kuruluşların üyelik aidatı her yıl Genel Kurulca tespit edilir. Genel Kurul bu yetkiyi yönetim kuruluna devredebilir. Geç ödenen aidatlar yeni tespit edilen rakamlara göre ödenir.