UKAY 2016 Kongresi Bildiri Özeti Gönderim Tarihi

UKAY2016 Kongre Düzenleme Kurulu, gelen talepler üzerine Kongreye özet gönderim tarihini 26 Şubat 2016 tarihine kadar uzatmıştır.

1/15/2016