ÇALIŞMA GRUPLARI

1.    Atıkların Biyolojik Arıtılması Çalışma Grubu  
       Working Group  on Biological Treatment of Waste.
       Grup Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Recep Külcü- Süleyman Demirel Üniversitesi


2.    İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi  Çalışma Grubu
       Working Group  on Climate Change and Waste Treatment 
       Grup Başkanı: Prof.Dr.Bülent Topkaya, Akdeniz Üniversitesi


3.    Toplama ve Taşıma Teknolojileri 
       Working Group on Collection and Transpotation Technologies
      Grup Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Selnur Uçaroğlu, Uludağ Üniversitesi


4.    İletişim Çalışma Grubu
       Working Group  on Communication 
       Grup Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Selcan Kaynak, Boğaziçi  Üniversitesi


5.   Atık Ekonomisi Çalışma Grubu
      Working Group on the Economy of Wastes
      Grup Başkanı: Prof. Dr. Erhan Kula, Bahçeşehir Üniversitesi


6.    Enerji Geri Kazanımı ve Alternatif Enerji  Çalışma Grubu
       Working Group on Energy Recovery and Alternative Energy Sources
       Grup Başkanı: Doç. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi  Üniversitesi


7.    Tehlikeli Atıklar Çalışma Grubu
       Working Group  on Hazardous Wastes
       Grup Başkanı: Prof. Dr. Ertan Durmuşoğlu, Kocaeli Üniversitesi


8.    Tıbbi Atıklar Çalışma Grubu 
       Working Group  on Healthcare Wastes
       Grup Başkanı: Prof. Dr. Bülent Topkaya, Akdeniz Üniversitesi


9.    Working Group  on Legal Issues
       Yasal Mevzuat  Çalışma Grubu
       Grup Başkanı: Prof.Dr.Ubeyde İpek, Fırat Üniversitesi


10.   Bilinçlendirme Çalışma Grubu 
        Working Group  Public Awareness
       Grup Başkanı: Prof. Dr. Falih Köksal, Boğaziçi Üniversitesi


11.  Geri Dönüşüm ve Atık Minimizasyonu Çalışma Grubu
       Working Group on Recycling and Waste Minimization
      Grup Başkanı: Doç. Dr. Müfide  Baner, Anadolu Üniversitesi


12.  Sürdürülebilir Kalkınma ve  Atık Yönetimi Çalışma Grubu
       Working Group on the Waste Management and Sustainable Development
      Grup Başkanı:  Dr. Tamer Atabarut, Boğaziçi Üniversitesi


13.  Düzenli Depolama Çalışma Grubu
       Working Group  on Sanitary Landfill
       Grup Başkanı: Prof. Dr. Günay Kocasoy, Boğaziçi Üniversitesi


14.  Atıksu Çamuru Yönetimi Çalışma Grubu
       Working Group  on Treatment Plant Sludge Management 
      Grup Başkanı: Prof. Dr. Emine Ubay, İstanbul Teknik Üniversitesi